Java String toCharArray () Мысал | Java toCharArray () функциясы

Блог

Java String toCharArray () Мысал | Java toCharArray () функциясы

Java String toCharArray () - таңбалар жиегіне тізбекті қайтару үшін қолданылатын кірістірілген әдіс. Массивтің ұзындығы жолдың ұзындығына тең. ToCharArray () java жолы берілген жолды символдар тізбегіне түрлендіреді. Қайтарылған массивтің ұзындығы жолдың ұзындығына тең.Java String toCharArray ()

Әдіс жолды таңбалар тізбегіне түрлендіргеннен кейін таңбалар жиынын қайтарады. Қайтарылған массивтің ұзындығы Жолдың ұзындығына тең, ал Array ішіндегі таңбалар тізбегі Жолдағы таңбалар тізбегіне сәйкес келеді.

#java #java tochararrayappdividend.com

Java String toCharArray () Мысал | Java toCharArray () функциясы

Java String toCharArray () - таңбалар жиегіне тізбекті қайтару үшін қолданылатын кірістірілген әдіс. Массивтің ұзындығы жолдың ұзындығына тең.